Regulamin XXII TURYSTYCZNEGO RAJDU „POD PARASOLAMI”

Regulamin

XXII TURYSTYCZNEGO RAJDU „POD PARASOLAMI”

Góra

Gmina Jaraczewo

18 październik 2013r.

parasol

I. Organizatorzy rajdu

 • Oddział PTTK w Jarocinie

 • Urząd Gminy Jaraczewo

II. Kierownictwo rajdu:

 • komandor rajdu – kol. Teodor Grobelny,

 • skarbnik – kol. Genowefa Kołodziejczak,

 • sekretariat – kol. Maria Szymczak,

 • kierownicy tras pieszych – kol. Marian Broda, kol. Krystyna Zawadzka,

 • prowadzenie konkursów – K. Zawadzka, Maria Szymczak, Teodor Grobelny,

III. Cele rajdu:

 • popularyzacja turystyki na Ziemi Jaraczewskiej,

 • stworzenie uczestnikom warunków czynnego wypoczynku i rekreacji, a także turystyki rodzinnej,

 • popularyzacja ochrony przyrody,

 • zapoznanie z życiem w przedwojennym zespole dworskim.

IV. Uczestnictwo:

 • w rajdzie mogą brać udział drużyny zgłoszone przez szkoły, organizacje społeczne, zawodowe oraz turyści indywidualni,

 • młodzież do lat 18 może uczestniczyć tylko pod opieką osoby dorosłej,

 • do udziału zapraszamy niepełnosprawnych oraz rodziny.

Uczestnicy zgłaszają swój udział pisemnie podając nazwisko i imię (karta uczestnika) nr trasy wraz z wpłatą, osobiście lub za pośrednictwie poczty w Oddziale PTTK przy ul. Kościuszki 15a w Jarocinie w godzinach otwarcia: w poniedziałki (15.00 – 17.00) lub w czwartki (17.00 – 18.00zł) w terminie do 14 października 2013r.

Wpisowe wynosi: 4zł – członkowie PTTK, 5zł – uczestnicy rajdu nie będący członkami PTTK. Młodzież niepełnosprawna z opiekunem, uczniowie szkół specjalnych, a także przodownicy turystyki kwalifikowanej opłacają wpisowe z 50% zniżką. Opiekunowie drużyn są zwolnieni z opłaty wpisowego. Wpisowe można wpłacać w kasie Oddziału w godzinach urzędowania lub na jego konto bankowe w Banku Spółdzielczym w Jarocinie – nr konta: 62 8427 0009 0020 0657 2000 0001 z dopiskiem „ Rajd Pod Parasolami”.

V. Trasy rajdu:

 1. trasa piesza zorganizowana 1 – dniowa – ok. 5km.
  18.10.2013r.(piątek) start godz. 14
  00 Parzęczew (zbiórka przy pałacu) – dworzec PKP Góra – domek PZW Góra– cegielnia Góra – i dalej obiekty wymienione w pkt. VIII/1 – 1600 pałac w Górze (meta rajdu),

 2. trasa piesza zorganizowana 1 – dniowa – ok. 5km.
  18.10.2013r. (piątek) start godz. 14
  00 Łobez (zbiórka przy figurce obok domu sołtysa) – świetlica w Łobzie – krzyż w lesie na grobie poległego mieszkańca Jaraczewa Schreibera – Hubertówka – Izba Regionalna w Górze – i dalej obiekty wymienione w pkt. VIII/1 – 1600 pałac w Górze (meta rajdu),

 3. trasy dowolne piesze lub rowerowe jednodniowe wg propozycji opiekunów grup turystycznych po uprzednim uzgodnieniu z komandorem rajdu.

VI. Organizator zapewnia:

 • znaczek rajdowy,

 • tradycyjną grochówkę na mecie rajdu,

 • udział w konkursach z nagrodami,

 • zwiedzanie pałacu w Górze,

 • potwierdzenie przebytych tras, punkty na OTP, Turysta Przyrodnik, odznakę Krajoznawczą, Kolarską itp. lub KOT,

 • odwóz autokarem po imprezie na koszt organizatora.

VII. Meta rajdu – pałac w Górze

 • przyjmowanie uczestników 1600,

 • zwiedzanie pałacu,

 • pisemny test wyboru wiedzy o gminie i okolicach Góry,

 • konkurs sprawnościowy,

 • podsumowanie konkursów i wręczenie nagród.

VIII. Konkursy:

 1. Podczas pokonywania tras wykonujemy po 1 zdjęciu grupy rajdowej na tle niżej wymienionych obiektów, za każde zdjęcie wykonane w dniu rajdu w godz. 1400 – 1600 grupa otrzyma na mecie 1 pkt. Zwycięży ta drużyna, która w ten sposób udowodni swą obecność przy największej liczbie niżej podanych, ciekawych miejsc na trasie.

 • figurka na skrzyżowaniu w Łobzie,

 • krzyż w lesie w Łobzie na grobie mieszkańca Jaraczewa Schreibera,

 • pałac w Parzęczewie,

 • dworzec kolejowy w Górze,

 • domek PZW w Górze,

 • piec z kominem cegielni,

 • hubertówka w lesie,

 • domek modrzewiowy w parku,

 • Izba Regionalna w Górze,

 • pomnik poświęcony poległym mieszkańcom gminy Jaraczewo
  w walkach o ojczyznę w latach 1918-1920,

 • kościół parafialny,

 • pałac w parku.

 1. Konkurs na największą liczbę jesiennie przystrojonych parasoli.

 2. Przyjazny test wyboru wiedzy o gminie i okolicach Góry ( wszystkie odpowiedzi zawarte będą w informacjach podawanych przez przewodników, kierowników tras, bibliotekarzy, komandora rajdu, jeden test rozwiązuje cała grupa zakreślając jedną prawidłową odpowiedź z czterech możliwych).

 3. Test sprawnościowy.

IX. Obowiązki uczestników:

 • uczestnicy biorą udział w rajdzie na własną odpowiedzialność,

 • członkowie PTTK z opłaconą składką na 2013r. podlegają ubezpieczeniu,

 • ubezpieczenie uczestników rajdu nie będących członkami PTTK dokonuje zgłaszający we własnym zakresie, w dowolnie wybranym towarzystwie ubezpieczeniowym,

 • uczestnicy zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania Karty Turysty,

 • każda drużyna powinna posiadać apteczką,

 • uczestnicy muszą posiadać odpowiedni ubiór turystyczny.

Wspaniałej zabawy i pogody

życzą Organizatorzy

Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do kierownictwa rajdu.