Sprawozdanie z przebiegu XXV – tego, jubileuszowego Rajdu „Pod Parasolami” po Ziemi Jaraczewskiej.

     Tegoroczny Rajd „Pod Parasolami” odbył się 30.09.2016r. , organizatorami jego były: Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Szkoła Podstawowa w Goli i jej Rada Rodziców, Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Jaraczewie, Starostwo Powiatowe w Jarocinie, Sołectwo Goli, Koło Gospodyń Wiejskich w Goli, Sala K&M Glinkowscy, Bank Spółdzielczy w Jarocinie.

     W rajdzie wzięło udział 152 uczniów, 28 opiekunów, 19 rodziców i pracowników SP Gola, 12 gości zaproszonych, 6 działaczy Oddziału PTTK w Jarocinie, razem 217 uczestników. 16 drużyn rajdowych wyruszyło o g. 14.00 z trzech miejsc startowych: z parku w Jaraczewie, z placu zabaw w Niedźwiadach i z placu zabaw obok dworca PKP w Wojciechowie w kierunku Goli. Były to drużyny: MOW Cerekwica, 7 drużyn z SP Gola, Dom Wsparcia Dziecka i Rodziny „Domostwo” w Górze, SP Góra, SP Wojciechowo, 2 drużyny z SP Żerków, ZSS Jarocin, Gim. Jaraczewo, Gim. Rusko. Wszystkie drużyny w wyznaczonym czasie dotarły na metę, która mieściła się w parku przed Szkołą Podstawową w Goli. Kierownicy tras, opiekunowie, rodzice, służba medyczna nie zawiedli, nie pobłądzili w terenie i nie zmylili tras.

     Na mecie przybywające drużyny oraz gości zaproszonych witali: Dyrektor SP w Goli Kamila Gendera oraz Komandor Rajdu Teodor Grobelny. Dyrektor Gminnego Zespołu Administracyjnego Szkół w Jaraczewie Jerzy Jakubowski z okazji jubileuszowego XXV–tego Rajdu „Pod Parasolami” wręczył Zarządowi PTTK pamiątkowy grawerton od Burmistrza Miasta I Gminy Jaraczewo Dariusza Strugały, pogratulował w jego imieniu sprawnej organizacji rajdu i życzył wszystkim dalszych sukcesów. Tutaj też na uczestników rajdu czekała wyśmienita grochówka, placek drożdżowy, soki, kawa i herbata.

     O g.16-tej przeprowadzono 4 konkursy, za które uczestnicy otrzymali nagrody.
Każda drużyna rajdowa wykonała dokumentację fotograficzną podczas marszu, czym spełnili warunek konkursu na zdjęcia na trasie, otrzymali za to z rąk gości zaproszonych jednakowe pakiety upominków,

     Test wiedzy o Goli okazał się bardzo łatwy i każda drużyna z łatwością go rozwiązała uzyskując komplety 12 punktów na 12 pytań. Gratulujemy pilnego wsłuchiwania się w słowa kierowników tras i opiekunów, skupienia podczas pogadanki komandora, bogatego zasobu wiedzy o Goli. Konkurs na najładniejszy parasol został oceniony przez 5-cio osobową komisję: 1-sze miejsce uzyskał parasol z SP Żerków, 2-gie z SP Góra, 3-cie z SP Gola, Konkurs sprawnościowy polegał na celnym rzucie piłeczkami do wiaderek: 1-sze miejsce SP Żerków, 2-gie MOW Cerekwica i 3-cie SP Wojciechowo.

     Rajd zakończono pamiątkowym zdjęciem na schodach szkoły, następnie uczestnicy odjechali gimbusami, rowerami lub samochodami do domów. Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie się w organizację rajdu. Do zobaczenia za rok na XXVI-tym Rajdzie „Pod Parasolami”.

Z turystycznym pozdrowieniem:
Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Goli, Zarząd PTTK – Oddział Jarocin.