Uroczystość przy pomniku gen. Stanisława Taczaka

Prezes Klubu Regionalistów ZJ Jan Jajor i d-ca Grupy Rekonstrukcyjnej Wojciech Koterba omawiają plan odtworzenia płyty nagrobnej, spoczywających w tym miejscu rodziców gen. StanisławaTaczaka – Mieszków, kwiecień 2011 r.

 Ostatnie uzgodnienia przed uroczystością – Mieszków, kwiecień 2011r.

Uroczystość przy pomniku gen. Stanisława Taczaka  z okazji rocznicy urodzin Dowódcy Powstania Wlkp. – Mieszków, kwiecień 2011 r.
Tego samego dnia na terenie miejscowej Szkoły Podstawowej im. gen. Stanisława Taczaka ukonstytuowała się grupa organizacyjna. Wybrano Prezydium Społecznego Komitetu Renowacji Dworku i Organizacji Muzeum Powstania Wielkopolskiego w Mieszkowie – kwiecień 2011 r.

Opis fotografii ze zbiorów Waldemara Kwiecińskiego: