Wyprawa do Zamku Książ – 30.04.2017

KLUB TURYSTÓW GÓRSKICH „GRULE”
ORGANIZUJE W DNIU 30.04.2017 (niedziela)
Wyprawę do Zamku Książ
na XXIX FESTIWAL KWIATÓW I SZTUKI
oraz Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia Wałbrzych

Organizatorzy:
główny: Ela Konieczna
Jola Brajer
Beata Zjeżdżałka

Program wyprawy:
Godz. 6.00 wyjazd autokarem z Jarocina ul. Moniuszki parking autobusowy Grzelak
Godz. 10.00 przyjazd do Zamku Książ ( pobyt na festiwalu około 5 godzin)
Godz. 15.00 wyjazd do Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia Wałbrzych
Godz. 16.00 Zwiedzanie Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia Wałbrzych (około 2,5 godziny)
Godz. 18.30 Wyjazd do Jarocina
Godz. 22.00 przyjazd do Jarocina

Wpisowe na rzecz samorealizacji wycieczki :
Koszt uczestnictwa 90 zł od osoby.
W cenie:

  1. przejazd autokarem,
  2. bilet wstępu na Festiwal Kwiatów i Sztuki,
  3. bilet wstępu do Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia Wałbrzych,
  4. ubezpieczenie (członkowie PTTK z opłaconymi składkami za rok 2017 są ubezpieczeni w AXA TUiR S.A. Pozostali uczestnicy zostaną ubezpieczeni w PZU przez organizatora wyprawy)

Warunki uczestnictwa

  • Organizatorem wyprawy jest Klub Turystów Górskich „GRULE” przy Oddziale PTTK w Jarocinie,
  • Organizator ma prawo do zmiany planów wyprawy,
  • Uczestnicy wyprawy biorą w niej udział na własną odpowiedzialność,
  • Wyprawy organizowane przez KTG „GRULE” przy oddziale PTTK w Jarocinie są imprezami, niedochodowymi i są wyprawami Statutowymi. Odbywają się na zasadzie samoorganizacji osób w niej uczestniczących, którą koordynują opiekunowie wyprawy,
  • Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków nie obejmuje uszczerbków na zdrowiu powstałych w wypadkach po spożyciu alkoholu oraz w innych przypadkach zawartych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia,
  • KTG GRULE opiera swoją działalność na społecznej pracy swoich członków i działaczy.