XII Zlot Wielkopolskiego Porozumienia Klubów Górskich PTTK w Jarocinie 22-23 czerwiec 2013 r.


Patronat:

 • Starostwo Powiatowe w Jarocinie 
 •  Urząd Miasta Jarocin 
 • Urząd Miasta i Gminy w Żerkowie 
 • Mickiewiczowskie Centrum Turystyczne w Żerkowie 
 • Bank Spółdzielczy w Jarocinie 
 • Prezes O/PTTK w Jarocinie
Organizator
Klub Turystyki Górskiej PTTK „GRULE” przy Oddziale PTTK w Jarocinie
Kierownictwo Zlotu
 •  Andrzej Piasecki                          – komandor tel. 603-226-891 
 • Wiesława Cieślak – Grzeszczyk       – v-ce komandor 
 • Elżbieta Konieczna                            – sekretariat 
 • Mirosława Mickiewicz                       – sekretariat 
 • Wiesława Budasz                               – sekretariat 
 •  Antoni Grzeszczyk                             – kwatermistrzA
 • rkadiusz Wojtaszak                        – obsługa techniczna
Cel Zlotu

 • poznanie zabytków historycznych i walorów turystycznych Ziemi Jarocińskiej 
 •  integracja środowiska turystyki górskiej w Wielkopolsce
Miejsce Zlotu
Mickiewiczowskie Centrum Turystyczne w Żerkowie ul. Jarocińska 35
Warunki uczestnictwa:
 • zgłoszenie do dnia 31 maja 2013 r. listy uczestników zawierający imię i nazwisko oraz PESEL i adres uczestników 
 •  przesłać zgłoszenie na adres: Antoni GrzeszczykOs. Konstytucji 3 Maja 41/32, 63-200 Jarocin 
 •  koszt uczestnictwa 135 zł, wpłata na konto:Andrzej Piasecki ul. Sportowa 3/5, 63-200 Jarocin
  nr konta 14 1020 2212 0000 5902 0071 1028 PKO BP SA O/Jarocin  z dopiskiem ”Wpłata Zlot 2013” 
 • członkowie PTTK z aktualnie opłaconą składką są ubezpieczeni w ramach zbiorowego Ubezpieczenia PTTK, pozostali uczestnicy zobowiązani są do ubezpieczenia się we własnym zakresie
Świadczenia organizatora:
 •  wyżywienie (1 obiadokolacja, 1 śniadanie, 1 obiad) 
 • 1 nocleg 
 •  transport autokarem 
 •  ognisko 
 • materiały reklamowe i turystyczne zwiedzanego terenu
Uwagi końcowe:
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany programu Zlotu z przyczyn od niego niezależnych.

Szczegółowy Program Zlotu
22 czerwiec – sobota

 •  godz. 8:30- 9:00 zbiórka, zakwaterowanie w Ośrodku Kultury i Rekreacji „Mickiewiczowskie Centrum Turystyczne” w Żerkowie, ul. Jarocińska 35, tel. 62 740-20-80 
 •  godz. 9:15 powitanie uczestników i otwarcie Zlotu 
 •  godz. 9:30 wycieczka autokarowa Potarzyca- Planetarium 
 •  godz. 14:00- 15:00 Witaszyce- Muzeum Napoleońskie przerwa na posiłek (we własnym zakresie) 
 •  godz. 15:15 zwiedzanie ciekawostek Jarocina 
 •  godz. 18:00 obiadokolacja 
 •  godz. 20:00 ognisko i biesiada
23 czerwiec- niedziela
 •  godz. 8:00 śniadanie 
 •  godz. 9:00 wyjazd autokarem do miejscowości Lgów- zwiedzanie zabytkowego kościoła drewnianego  z 1404 r.
 • Po zwiedzaniu możliwość uczestnictwa we Mszy Świętej w wymienionym kościele. 
 •  godz. 11:00 przejazd do parku w Śmiełowie zwiedzanie parku i pomnika A. Mickiewicza 
 •  godz. 12:00 przejazd na taras widokowy wzniesień morenowych Wału Żerkowskiego skąd roztacza się wspaniały widok na Śmiełów, Brzóstków oraz Pyzdry, 
 •  godz. 12:30 przejście szlakiem turystycznym na Łysą Górę 161 m n.p.m. i dalej do Żerkowa 
 •  godz. 14:30 obiad 
 •  godz. 15:30 zakończenie Zlotu
 Organizatorzy Zlotu życzą wszystkim, którzy przybędą na imprezę pięknej słonecznej pogody. Ze swej strony postaramy się, aby chwile spędzone razem na ziemi jarocińskiej utkwiły na zawsze w pamięci i były mile wspominane.