51 Ogólnopolski Rajd Mickiewiczowski Śmiełów 22-23 września 2012

 1. Organizator rajdu
  • Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze przy współudziale:
  • Starostwa Powiatowego w Jarocinie
  • Urzędu Miasta i Gminy w Żerkowie
  • Banku Spółdzielczego w Jarocinie
  • Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Żerkowie

  Kierownictwo rajdu

  • Komandor – Monika Grygiel
  • Vice-komandor – Wiesława Cieślak-Grzeszczyk
  • Sekretariat – Maria Szymczak
  • Skarbnik – Andrzej Lison
  • Kierownik tras pieszych – Marian Broda
  • Prowadzenie konkursów Monika Grygiel, Krystyna Zawadzka, Wiesława Cieślak-Grzeszczyk, Wiesława Budasz, Maria Szymczak
 2. Cele rajdu
  • Upamiętnienie pobytu Adama Mickiewicza w Śmiełowie
  • popularyzacja turystyki na Ziemi Jarocińskiej
  • Stworzenie uczestnikom warunków czynnego wypoczynku i rekreacji, także dla turystyki rodzinnej
  • Popularyzacja ochrony przyrody i walorów turystycznych „Szwajcarii Żerkowskiej”
 3. Uczestnictwo
  • W rajzie mogą brać udział drużyny zgłoszone przez szkoły, organizacje społeczne, zawodowe oraz turyści inywidualni
  • Młodzież do lat 18 może uczestniczyć tylko po opieką osoby orosłej
  • Do udziału zapraszamy niepełnosprawnych oraz rodziny
  Trasy 1-dniowe Trasy 2-dniowe
  Młodzież szkolna 5,00zł 10,00zł
  Dorośli członkowie PTTK 10,00zł 12,00zł
  Inni uczestnicy niezrzeszeni w PTTK 12,00zł 15,00zł

  Młodzież niepełnosprawna z opiekunem, uczniowie szkół specjalnych, a także przodownicy turystyki kwalifikowanej opłacają wpisowe w wysokości 50% wpisowego. Opiekunowie drużyn są zwolnieni z opłaty wpisowego. Wpisowe można wpłacać w kasie Oddziału w godzinach urzędowania lub na jego konto bankowe w Banku Spółdzielczym w Jarocinie – nr konta 62 8427 0009 0020 0657 2000 0001 z dopiskiem „Rajd Mickiewiczowski”

 4. Trasa rajdu
  1. trasa piesza 2-dniowa – 22.09.2012r. start godz. 9:00 Rynek w Jarocinie – Radlin – Stęgosz – Laski – Żerków (ok 18km)
  2. trasa piesza 2-dniowa – 22.09.2012r. start godz. 9:15 Solec PKP – Rogusko – Komorze – Nowe Miasto – Dębno – Bieżdziadów – Żerków (ok 21km)
  3. trasa piesza 1-dniowa – 23.09.2012r. – start godz. 9:00 Szkoła Podstawowa Żerków – lasy Żerkowsko – Czeszewskiego Parku Krajobrazowego – Brzóstków – Śmiełów (ok 8km)
  4. trasy dowolne – piesze, rowerowe itp. jedno i dwudniowe wg propozycji grup turystycznych po zgłoszeniu do Oddziału PTTK w Jarocinie
 5. Organizator zapewnia
  • nocleg na trasach 2-dniowych w warunkach turystycznych w SP w Żerkowie
  • znaczek rajdowy
  • gorącą herbatę lub wrzątek w sobotę po przybyciu na metę i w niedzielę rano (do własnych kubków)
  • tradycyjną grochówkę na zakończenie rajdu w niedzielę (o własnych naczyń)
  • udział w konkursach z nagrodami
  • bezpłatny wstęp do Muzeum Adama Mickiewicza w Śmiełowie
  • potwierdzenie przebytych tras, punkty na OTP, Turysta Przyronik, Odznakę Krajoznawczą, Kolarską itp. lub KOT
  • przewóz autokarem po imprezie do Jarocina na koszt organizatora
  • 22.09.2012r. – godz. 18:00 – ognisko przy szkole w Żerkowie (własne kiełbaski)
  • po ognisku ok godz. 20:00 – konkursy sprawnościowe i przyrodniczo – krajoznawcze.
 6. Meta rajdu – park w Śmiełowie (za pałacem)
  • przyjmowanie uczestników w godz. 10:00 – 12:00
  • zwiedzanie muzeum im. Adama Mickiewicza w godz. 10:00 – 12:00 (oprowazać będzie kol. Krystyna Zawadzka)
  • konkurs wiedzy o życiu i twórczości Adama Mickiewicza – godz. 12:15
  • wręczenie nagród dla zwycięzców w konkursach
  • zakończenie imprezy ok godz.13:30
  • uczestnicy rajdu odwożeni będą bezpłatnie autokarami z parkingu przy Muzeum do stacji PKP w Jarocinie

  Organizatorów grup młodzieżowych prosi się o przygotowanie piosenek turystycznych na konkurs przy ognisku (w sobotę).

 7. Obowiązki uczestników
  • uczestnicy biorą udział w rajzie na własną odpowiedzialność
  • członkowie PTTK z opłaconą składką na 2011 podlegają ubezpieczeniu
  • ubezpieczenia uczestników rajdu nie będący członkami PTTK dokonuje zgłaszający we własnym zakresie, w dowolnie wybranym towarzystwie ubezpieczeniowym
  • uczestnicy są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania Karty Turysty
  • każda drużyna powinna posiadać apteczkę i latarkę
  • uczestnicy muszą posiadać odpowiedni ubiór turystyczny, a na trasach połączonych z noclegiem obowiązkowo materac lub karimatę oraz śpiwór lub koc i obuwie na zmianę, a także kubek na wrzątek lub herbatę
 8. Wspaniałej zabawy i pogody życzą Organizatorzy 

  Ostateczna interpratacja niniejszego regulaminu należy do kierownictwa rajdu.