Podziękowania za aktywny udział w VI Rajdzie Turystycznym PTTK im. Stefana Hajzera

Pięknie dziękuję wszystkim uczestnikom za aktywny udział w VI Rajdzie Turystycznym PTTK im. Stefana Hajzera z metą w Nowym Mieście nad Wartą. Oddzielne podziękowania kieruję do drogich sponsorów oraz miłych koleżanek organizatorów: Genowefy Kołodziejczak (Komandor Rajdu), Marii Szymczak (Sekretarz Rajdu), Marii Ryba (Skarbnik Rajdu). Polecam odwiedzanie gościnnej Taverny „Czarny Bocian”. Prezes Zarządu Oddziału PTTK w Jarocinie Leszek Bajda.