Rajd Powstańczy Szlakiem Miejsc Upamiętniających 95. Rocznicę Powstania Wielkopolskiego w Jarocinie

Turystyczny Rajd Powstańczy  Szlakiem Miejsc Upamiętniających 95. Rocznicę Powstania Wielkopolskiego w Jarocinie 9 listopada 2013 roku.

 1. Organizatorzy:
  • Oddział PTTK w Jarocinie,
  • Starostwo Powiatowe w Jarocinie,
  • Urząd Miejski  Jarocinie.
 2. Komandor Rajdu – Paweł Rozpendowski, Sekretariat – Maria Szymczak, Skarbnik – Genowefa Kołodziejczak, Prowadzący Trasę Rajdu – Paweł Rozpendowski, Krystyna Zawadzka.
 3. Uczestnictwo w Rajdzie:
  • drużyny szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych wraz z opiekunami,
  • osoby indywidualne lub w grupach.
 4. Cel Rajdu:-
  • upamiętnienie miejsc pamięci narodowej poświęconych Powstaniu Wielkopolskiemu 1918/1919 na terenie naszego miasta, gminy, powiatu jarocińskiego,
  • popularyzacja turystyki w mieście Jarocinie wśród osób dorosłych i młodzieży,
  • popularyzacja czynnego wypoczynku.
 5. Termin i przebieg rajdu – przejścia w dniu 09 listopada 2013 roku:
  • Rajd odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne pogody w dniu 09 listopada 2013 roku,
  • grupy uczestniczące w rajdzie odbędą około dwugodzinny spacer z kierownikiem trasy zapoznając się z miejscami upamiętniającymi 95. Rocznicę Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 w naszym mieście.
 6. Trasa rajdu pieszego:
  • start o godz. 9.00 na terenie Jednostki Wojskowej w Jarocinie – tablica pamiątkowa na murach Kościoła p.w. Św. Marcina – budynek przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego (tablica pamiątkowa) – obelisk przy Starostwie Powiatowym w Jarocinie poświęcony Powstaniu Wlkp.- Dworzec Kolejowy w Jarocinie – przejście na cmentarz katolicki w Jarocinie i złożenie tam kwiatów oraz zapalenie znicza.
 7. Wpisowe na Rajd wynosi 2 złote od osoby (opiekunowie grupy wolni od opłaty) prosimy regulować w Oddziale PTTK w Jarocinie ul. T. Kościuszki 15a, tel. kontaktowy komórkowy 725 696 047.
 8. Uczestnik rajdu otrzyma pamiątkowy znaczek samoprzylepny.
 9. W trakcie trwania rajdu drużyny otrzymają ankietę z zadanymi pytaniami związanymi z 95. Rocznicą Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 w Jarocinie. Za prawidłowe rozwiązania najlepsza drużyna otrzyma nagrodę.

 Pogody i miłych wrażeń podczas Rajdu

 życzą Organizatorzy.