Wigiline spotkanie PTTK

     W piątek, 20 listopada 2013 r. w Restauracji Camea w Jarocinie, w miłej atmosferze, odbyło się uroczyste spotkanie opłatkowe władz Oddziału PTTK w Jarocinie. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego. Przy poczęstunku była okazja do wspomnień wszystko, co dobre oraz podsumowania działalności kończącego się roku. Za solidnie zorganizowane inicjatywy społeczne oraz wyjazdy turystyczno-krajoznawcze wzniesiono symbolicznie wspólny toast. W dalszej części wszyscy zebrani otrzymali od prezesa Leszka Bajdy specjalne prezenty gwiazdkowe. Oczywiście pamiętano też o prezesie zarządu.