XXII Turystyczny Rajd „Pod Parasolami”

     Tegoroczny Rajd „Pod Parasolami” został zorganizowany przez Oddział PTTK w Jarocinie z udziałem Gminy Jaraczewo, Starostwa Powiatowego i Domu Dziecka w Górze oraz PZW Jaraczewo. Cele rajdu czyli: popularyzacja turystyki na Ziemi Jaraczewskiej, stworzenie uczestnikom warunków czynnego wypoczynku i rekreacji, a także zapoznanie z życiem w przedwojennym zespole dworskim, zostały osiągnięte. Sześć szkolnych drużyn rajdowych: z Goli (2), Góry, Jaraczewa, Noskowa i Żerkowa, przebyły zorganizowane trasy: z Parzęczewa do Góry i z Łobza do Góry, prowadzone przez Krystynę Zawadzką i Mariana Brodę. Po drodze uczestnicy rajdu zwiedzali okoliczne zabytki i podziwiali wygląd ciekawych obiektów, wykonywali przy tym zdjęcia, co było zadaniem jednego z konkursów rajdowych.

      Ciekawych miejsc w okolicy Góry jest wiele. W regulaminie rajdu wymieniono ich dwanaście: figurka na skrzyżowaniu w Łobzie, krzyż w lesie w Łobzie na grobie mieszkańca Jaraczewa Schreibera, pałac w Parzęczewie, dworzec kolejowy w Górze, domek PZW w Górze, piec z kominem cegielni, hubertówka PZŁ w lesie, domek modrzewiowy w parku, Izba Regionalna w Górze, pomnik poświęcony poległym mieszkańcom Góry w walkach o ojczyznę w latach 1918-1920, kościół parafialny i pałac w parku.
Na metę przed pałacem w Górze, którego przedwojennym właścicielem był Fischer von Mollard, zgłosiły się wszystkie drużyny w wyznaczonym czasie z uśmiechem na twarzy i tradycyjnie z licznymi parasolami w rękach. Okazało się, że trzy drużyny: z Goli, z Jaraczewa i z Noskowa dotarły do największej liczby obiektów na trasie dokumentując to wykonanymi zdjęciami aparatem fotograficznym lub komórką. Po zjedzeniu przesmacznej grochówki przygotowanej przez panie z Domu Dziecka i po zwiedzeniu pałacu oraz po krótkim odpoczynku przystąpiono do rozstrzygnięcia dalszych konkursów. Najwięcej parasoli zaprezentowały drużyny: z Noskowa-16, z Góry-14, z Goli -12 i otrzymały jako nagrodę następne parasole, które przydadzą się na kolejnych rajdach.
Podczas przemarszu na trasie przewodnicy zapoznawali młodzież z historią Góry, podawali informacje o gminie. Dużo wiadomości uzyskano podczas zwiedzania Izby Regionalnej Gminnej Biblioteki Publicznej w Górze, od wędkarzy z PZW Jaraczewo, a także od komandora rajdu na mecie. Na podstawie tych informacji trzyosobowe zespoły z poszczególnych drużyn rozwiązały krótki, „przyjazny” test wiedzy o Ziemi Jaraczewskiej. Najwięcej poprawnych odpowiedzi podały zespoły: Jaraczewo-11, Nosków-11, Żerków-9, Góra-9. Odbył się też konkurs sprawnościowy polegający na rzucie 10 piłeczkami do celu. Zwyciężyli: Sybilla Królak z SP Żerków-12pkt., Maciej Ludwiczak z Góry-12pkt., Piotr Paterski z Noskowa -11pkt i Mateusz Drzewiecki z Noskowa -11pkt. Organizatorzy wręczyli zwycięzcom nagrody książkowe, piłki, latarki, foldery. Każdy z uczestników rajdu otrzymał tradycyjny znaczek. Na zakończenie tradycyjnie popadał krótki jesienny deszczyk, nie czyniąc nikomu żadnej szkody, każdy miał przecież parasol. Ogółem w rajdzie wzięło udział 78 młodzieży, 11 opiekunów, 10 członków PTTK. Młodzież trochę zmęczona, ale pełna wrażeń i zadowolona ze zdobytych miejsc w konkursach wróciła autobusem szkolnym do swych miejscowości. Do zobaczenia na Ziemi Jaraczewskiej za rok na mecie kolejnego, XXIII Rajdu „Pod Parasolami”.

Teodor Grobelny
komandor rajdu

Test wiedzy o Ziemi Jaraczewskiej

 

na XXII Turystycznym Rajdzie „Pod Parasolami” Góra 2013

 

 

1. Liczba mieszkańców gminy Jaraczewo wynosi około:

 

a. 840 b. 8400 c. 84000 d. 840000

 

 

2. Wójtem gminy Jaraczewo jest:

 

a. Jacek Jędraszczyk b. Mirosław Paterczyk c. Dariusz Strugała d. Stanisław Martuzalski

 

 

3. Ostatnim właścicielem majątku Góra był:

 

a. Fischer von Mozart b. Schulz von Mollard c. Fischer von Mollard d. Friebe von Mauser

 

 

4. W pałacu w Górze obecnie mieści się:

 

a. Ośrodek Terapii Zajęciowej b. Dom Pomocy Społecznej

 

c. Ośrodek Wychowawczy d. Państwowy Dom Dziecka

 

 

5. W zespole dworskim w Górze znajdowała się:

 

a. cukrownia b. cegielnia c. browar d. młyn wodny

 

 

6. Domy w których mieszkali robotnicy z rodzinami nosiły nazwę:

 

a. baraki b. trojaki c. czworaczki d. czworaki

 

 

7. W lasach otaczających Górę działa Polski Związek Łowiecki- Koło „Ostoja”, na ich terenie można spotkać:

 

a. niedźwiedzie b. pantery c. jelenie d. lwy

 

 

8. W stawach Polskiego Związku Wędkarskiego na terenie Góry można złowić:

 

a. piranie b. karpie c. łososie d. rekiny

 

 

9. Skrót PTTK oznacza:

 

a. Państwowe Towarzystwo Terenowo-Krajoznawcze b. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Kulturalne

 

c. Powiatowe Towarzystwo Tras- Krajoznawczych d. Polskie Towarzystwo Turystyczno- Krajoznawcze

 

 

10. W izbie regionalnej Gminnej Biblioteki Publicznej w Górze na ścianach znajdują się zdjęcia z krótkimi biogramami:

 

a. żołnierzy z kampanii napoleońskiej 1812r. b. żołnierzy pruskich z I wojny światowej 1914- 1918r.

 

c. powstańców wielkopolskich 1918r. d. żołnierzy Armii „Poznań” z września 1939r.

 

 

11. W sąsiednim Parzęczewie w okresie międzywojennym znajdowało się:

 

a. lotnisko do samolotów b. lądowisko do helikopterów

 

c. letnisko dla rodzin niemieckich- wyższych oficerów SS d. port na rzeczce Czarny Rów

 

12. Komandor XXII Rajdu „ Pod Parasolami” Teodor Grobelny w Gimnazjum w Górze uczył:

 

a. filozofii b. matematyki c. religii d. wschodnich sztuk walki